Certifikata

Klasa e qëndrueshmërisë 1 dhe klasa e përdorimit 4

Klasa e qëndrueshmërisë 1 dhe klasa e përdorimit 41
Klasa e qëndrueshmërisë 1 dhe klasa e përdorimit 42

Reagimi ndaj zjarrit (kuvertë)

Reagimi ndaj zjarrit (kuverta)1
Reagimi ndaj zjarrit (kuverta)2

Rezistencë ndaj rrëshqitjes

Rezistenca ndaj rrëshqitjes 1
Rezistencë ndaj rrëshqitjes2

FSC

Reagimi ndaj zjarrit (mur)

Emetimi i formaldehidit

FSC
Reagimi ndaj zjarrit (mur)
Emetimi i formaldehidit